Prijs RAM en SSD staat voor afgrond

De prijzen voor flashgebaseerd geheugen staan op het punt drastisch te krimpen. De pandemie deed de vraag kelderen, waardoor het binnenkort vermoedelijk een goed idee is om te investeren.

De NAND-flashmarkt kijkt tegen een forse krimp aan. Dat voorspellen de specialisten van DRAMeXchange. De coronapandemie ligt weinig verrassend aan de basis. Bij de start van de uitbraak hebben fabrikanten van hardware businesscontinuïteit vooropgesteld. Ze haalden een grote voorraad aan flash in huis uit vrees voor bevoorradingsproblemen. Die overstock is nog altijd present en dat zal zich vanaf het laatste kwartaal van dit jaar laten voelen.

Grote fabrikanten zoals Western Digital hebben hun aankopen al op een laag pitje gezet. De historisch lage vraag zal volgens analisten in eerste instantie tot een prijsdaling van tien procent leiden, gevolgd door een verdere daling in de helft van volgend jaar.

Scherpe prijzen

Historisch gezien hebben grote prijsfluctuaties in de geheugenmarkt een impact op de eindprijs. Goedkoper flash-geheugen zorgt rechtstreeks voor een lagere productiekost voor DRAM een SSD’s. Dat vertaalt zich in een lagere prijs voor componenten, zowel naar de eindconsument als naar laptop-OEM’s toe. Zeker in de componentenmarkt is een voelbare prijsdaling realistisch al valt ook een doorsijpeleffect naar de laptopmarkt niet uit te sluiten. Wie overweegt desktops of laptops van een upgrade te voorzien, kan binnenkort naar alle waarschijnlijkheid zijn voordeel doen.

De marktsituatie is minder goed nieuws voor de fabrikanten van flashgeheugen, waar van Samsung de grootste is. De semiconductorbusiness is de melkkoe van de grotere Samsung-holding. De sector heeft enkele vette jaren achter de rug wat de Koreanen aanzette tot de bouw van voldoende productiecapaciteit. Dat die tijdelijk overdreven is, gaat naar alle waarschijnlijkheid zijn stempel drukken op de resultaten van de producenten.

Dat gezegd zijnde zijn er geen rampen in zicht voor de langere termijn. De overstock zal weggewerkt worden, waarna vraag en prijs vermoedelijk opnieuw stabiliseren. Geheugen is een essentieel onderdeel van alles computer en dat zal niet snel veranderen.