Vlaamse overheid experimenteert met blockchain voor natuur- en bosbeheer

Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid heeft samen met Informatie Vlaanderen en ontwikkelbureau Kunstmaan een proof of concept op basis van blockchain ontwikkeld. Dat moet de administratieve processen van het agentschap vereenvoudigen en transparanter maken.

In 2017 werd de regelgeving rond natuurbeheer in Vlaanderen vernieuwd en vereenvoudigd tot één type beheerplan. Elke particulier, vereniging of bedrijf kan voortaan een beheerplan opstellen voor een natuurgebied of bos, maar moet daarvoor wel aan enkele voorwaarden voldoen en de geijkte processen volgen.

Dat blijft een bijzonder tijdrovend en complex administratief proces, dat soms maanden in beslag neemt. Samen met Informatie Vlaanderen en Kunstmaan onderzocht het Agentschap voor Natuur en Bos hoe het ook die processen kan vereenvoudigen.

Er werd al snel richting blockchain gekeken, omdat de technologie de belofte biedt om op een betrouwbare en eenvoudige manier aan databeheer te doen. Er kunnen zonder tussenpersonen betrouwbare overeenkomsten tussen twee of meer partijen worden opgezet, op een manier die voor iedereen transparant is.

Proof of concept

Op vier maanden tijd werd een werkende proefapplicatie gebouwd voor het opstellen van een beheerplan, aanvragen van subsidies en opvolging van de uitvoering van het onderhoud.

 

blockchain Agentschap voor Natuur en Bos
Beeld: Informatie Vlaanderen – Klik op het beeld om te vergroten.

Wanneer een beheersplan voor een bepaald gebied wordt opgesteld, gaat dat meestal over percelen van verschillende eigenaars. Die doen elk beroep op hun eigen kaarten en informatie, wat soms tot discussies leidt. De proof of concept creëert een digitale identiteit voor een gebied, die door elke partij wordt goedgekeurd en bewaard op de blockchain. Dat maakt discussie achteraf onmogelijk.

Met behulp van die digitale identiteit  kunnen ook subsidies worden aangevraagd en automatisch goedgekeurd. Via een smart contract en digitale tokens worden onderhoudswerken vervolgens op een volledig transparante manier uitbesteed en achteraf gecontroleerd.

Omdat iedereen toegang heeft tot alle informatie, en die informatie onveranderlijk is, kan er nergens in het proces worden gesjoemeld. Bovendien kan het hele proces automatisch verlopen, wat een significante tijdswinst oplevert.

De Vlaamse overheid wil de applicatie in het najaar van 2018 verder ontwikkelen. “Samen met partners die elke dag bezig zijn met natuurbeheer in Vlaanderen onderzoeken wij hoe we de processen verder kunnen vereenvoudigen, de dossiers vlotter kunnen behandelen en de administratieve handelingen kunnen beperken”, zegt Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Overheidswerking verbeteren

Met dit soort projecten wil de Vlaamse overheid onderzoeken hoe het blockchaintechnologie kan inzetten om de werking van zijn diensten te verbeteren.

“Dankzij blockchain kunnen we de werking van de overheid helemaal opnieuw uitvinden”, zegt Barbara Van Den Haute, administrateur-generaal van Informatie Vlaanderen. Informatie Vlaanderen ontsluit de digitale informatie van de overheid en ontwikkelt er samen met de privésector nieuwe toepassingen rond.

Het agentschap ziet nog andere toepassingsmogelijkheden voor blockchain in onder meer de organisatie van de burgerlijke stand, aanbestedingsprocedures, bestuurlijke besluitvorming en de uitgifte van diensten- en maaltijdcheques.