Google, Intel en Microsoft starten consortium voor databescherming

Google, Intel, Microsoft en zeven andere bedrijven hebben het Confidential Computing Consortium (CCC) opgericht. De projectgemeenschap, onderdeel van de Linux Foundation, legt zich toe op het “definiëren en versnellen” van opensource technologie die data ook degelijk moet beschermen wanneer ze in gebruik zijn.

Het Consortium zorgt ervoor dat gegevens altijd gecodeerd worden of de toegang op een andere manier wordt beperkt tot alleen diegene die er ook echt naar moet kijken, aldus Engadget. Naast Google, Intel en Microsoft, krijgt de inspanning ook steun van Alibaba Cloud, Arm, Baidu, IBM, Red Hat, Swisscom en Tencent.

We zijn inmiddels gewend dat data veilig opgeslagen en verzonden wordt. Toch is het nog niet echt gangbaar om data die actief wordt bewerkt te beveiligen. Er is nog steeds een risico dat iemand de inhoud kan bekijken, terwijl een gebruiker aan het werk is. Het CCC wil daar verandering in brengen en data bij iedere stap veilig houden.

Zo heeft Microsoft een framework ontwikkeld dat helpt code te schrijven om te worden uitgevoerd in Trusted Execution Environments en levert Intel een framework voor het beschermen van code op hardwareniveau. Een tool van Red Hat maakt veilige omgevingen abstract tot het punt waar iemand private serverless apps kan maken en draaien.

Gegevens in gebruik

De huidige benaderingen voor het beveiligen van gegevens hebben vaak betrekking op gegevens ‘in rust’ (opslag) en ‘in transit’ (netwerk). Het coderen van gegevens in gebruik is mogelijk de meest uitdagende stap om een volledig gecodeerde levenscyclus voor gevoelige gegevens te bieden.

Vertrouwelijk computergebruik maakt het mogelijk gecodeerde gegevens in het geheugen te verwerken. Dat zónder deze bloot te stellen aan de rest van het systeem en de blootstelling voor gevoelige gegevens te verminderen. Bovendien speelt ook meer controle en transparantie voor gebruikers een rol.

Het opstarten van een dergelijk opensourceproject als het Confidential Computing Consortium is vrij nieuw. Het project kan toewerken naar een realistisch scenario dat data ook daadwerkelijk in elke fase als veilig bestempeld kan worden. Ook als dat tegen het zere been van overheidsorganisaties zal stoten. Tot die dag is er nog veel werk te verzetten voordat CCC ook daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt.