Orange, Proximus en Telenet dingen naar tijdelijke 5G-licentie

De grote mobiele telecomproviders in ons land hebben zich alle drie aangemeld bij telecomregulator BIPT voor een tijdelijke 5G-licentie. Daarmee kunnen ze in principe tegen de zomer al beginnen met een voorlopige uitrol van hun 5G-netwerken.

Voorlopig, want de licenties die het BIPT nu aanbiedt, zijn beperkt in de tijd. De telecomregulator stelde een maand geleden voor om “voorlopige gebruiksrechten” toe te kennen aan geïnteresseerde partijen, in afwachting van de spectrumveiling die nodig is om de 5G-frequenties officieel uit te delen.

Die veiling is vastgelopen op een politieke centenkwestie. De federale overheid en deelstaten zijn het niet op tijd eens geraakt over de verdeling van de inkomsten uit de spectrumveiling, waarvan de opbrengst op zo’n 680 miljoen euro wordt geschat. Zoals het er nu naar uitziet is een veiling voor het einde van dit jaar weinig waarschijnlijk, aangezien daar eerst een federale regering voor nodig is.

Voorlopige gebruiksrechten

Het BIPT doet daarom beroep op de telecomwet van 13 juni 2005, die de regulator toelaat om voorlopige rechten te verlenen voor radiospectrum waarvoor nog geen regelgevend kader bestaat voor de toekenningsprocedure. Geïnteresseerde partijen konden zich tot afgelopen vrijdag 10 uur aanmelden.

Een rondvraag van Data News leert dat Orange, Proximus en Telenet zich alvast kandidaat hebben gesteld. Of er nog andere kandidaten zich hebben gemeld, is niet duidelijk. Ook vanuit de bedrijfswereld wordt gekeken naar 5G. Zowel Cegeka als Citymesh tonen interesse in de exploitatie van private 5G-netwerken voor zakelijke toepassingen. Citymesh heeft daar bij toeval zelfs al een geschikt stuk spectrum voor in handen.

Het BIPT gaat de kandidaturen nu onderzoeken en daarna de rechten toekennen, waarbij alle namen ook publiek zullen worden gemaakt. De voorlopige gebruiksrechten worden op nationale basis toegewezen voor het spectrum tussen 3600 en 3800 MHz, en dat in eerste instantie in blokken van 20 tot 50 Mhz per operator. De rechten vervallen wanneer uiteindelijk een veiling wordt georganiseerd en geven geen recht op een voorkeursbehandeling.