Proximus en Orange delen mobiele netwerkinfrastructuur voor snellere uitrol 5G

Proximus en Orange hebben donderdag een ‘term sheet’ ondertekend om tegen het einde van het jaar tot een overeenkomst te komen voor het delen van mobiele toegangsnetwerken. Dat moet de netwerkkwaliteit voor klanten van beide operatoren ten goede komen en de uitrol van 5G versnellen.

Concreet zullen delen van het mobiele toegangsnetwerk tussen beide providers worden gedeeld. Denk daarbij aan masten, antennes en basisstations. Proximus en Orange zullen een nieuwe joint-venture oprichten voor het beheer van die gedeelde infrastructuur.

Hoewel dit een primeur is voor België, zijn gelijkaardige samenwerkingen tussen operatoren wereldwijd al in verschillende landen terug te vinden. Door onderdelen van het mobiele toegangsnetwerk te delen, kunnen operatoren de efficiëntie van hun netwerkactiviteiten verhogen en investeringen in nieuwe netwerktechnologieën verzekeren, klinkt het in een persbericht.

Voor de gebruiker betekent het in de eerste plaats een betere mobiele netwerkkwaliteit en betere dekking ‘deep indoor’, beloven de operatoren. Het geconsolideerd aantal mobiele sites van het nieuwe gedeelde netwerk zal naar verwachting zo’n 20 procent hoger liggen in vergelijking met de huidige radiotoegangsnetwerken van elke provider afzonderlijk.

Snellere 5G-uitrol

Daarnaast betekent het dat de operatoren sneller een brede uitrol van 5G zullen kunnen realiseren, van zodra het nodige spectrum daarvoor eindelijk wordt geveild. Daarvoor zijn bovendien minder antennesites nodig, wat dan weer zorgt voor minder visuele hinder en een verlaging van het totale energieverbruik met ongeveer 20 procent. Ook in Brussel, waar strengere stralingsnormen gelden, zal een uitrol hierdoor wellicht iets vlotter verlopen.

Proximus en Orange benadrukken dat hun respectievelijke core-netwerken en spectrum wel gescheiden zullen blijven en ze ook blijven concurreren op vlak van diensten en prijzen. Het gaat dus alleen om de zogenaamde ‘last mile’ van de infrastructuur die wordt gedeeld.

In de komende maanden zullen beide operatoren samen de modaliteiten in meer detail vastleggen om tegen het einde van het jaar tot een definitieve overeenkomst te komen. De voorbereidende werken moeten dan in het eerste kwartaal van 2020 kunnen aanvatten.

Waakzaamheid

Minister van Telecom Philippe De Backer is waakzaam over voldoende concurrentie op de Belgische telecommarkt na de aankondiging. “Dat kan goed nieuws zijn voor de consumenten als er ook snel investeringen volgen en de verlaagde kosten terug te vinden zijn in de factuur van klanten en bedrijven. Maar wanneer operatoren erin slagen om én hun kosten én de concurrentie te verlagen, dan is dat uitstekend nieuws voor de aandeelhouders. Maar slecht nieuws voor de consumenten.”

“Door hun netwerk te delen zullen Proximus en Orange hun kosten aanzienlijk kunnen verlagen. Dit is een logische stap voor beide bedrijven en kan goed nieuws zijn voor de consument. Ik blijf waakzaam voor voldoende concurrentie op onze telecommarkt. Want minder concurrentie leidt per definitie tot minder investeringen en nog hogere prijzen. Dat bewijzen de studies over onze eigen Belgische markt ook keer op keer.”

Gerelateerd: Belgische consument hoopt nog op snelle 5G-uitrol binnen het jaar