Bedrijfsleiders hebben nog twijfels bij impact 5G-technologie

Bedrijfs- en technologiebestuurders onderschatten de disruptieve vooruitzichten van 5G-technologie. Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek van Accenture onder ruim 1.800 leidinggevenden van diverse middelgrote en grote bedrijven. Ruim 53 procent verwacht dat hun bedrijf weinig extra’s met een 5G-netwerk kan doen, dan nu het geval is met 4G. Een kleine 37 procent verwacht dat 5G een revolutionaire verschuiving in snelheid en capaciteit zal brengen.

Toch valt er uit het onderzoek een tegenstrijdigheid op te merken, die wel degelijk als een erkend belang van 5G voor de bedrijfsvoering kan worden gezien. De respondenten zijn namelijk wel van mening dat de nieuwe technologie belangrijke implicaties voor de concurrentie heeft. Zo’n 70 procent geeft aan te geloven dat de beschikking over 5G-applicaties hen een voorsprong bij de klanten op de concurrentie zal geven. Zeker gezien 60 procent van de ondervraagden van mening is dat tegen het jaar 2022 nagenoeg de hele wereldbevolking gebruik maakt van 5G-netwerken.

George Nazi, Network Practice Global Lead bij Accenture, onderschat de disruptieve vooruitzichten van 5G allesbehalve: “De realiteit is dat 5G een grote golf van connectiviteit zal brengen, die nieuwe dimensies opent voor innovatie en commerciële en economische ontwikkeling. Doorbraken in driedimensionale video, meeslepende televisie, autonome auto’s en slimme stadsinfrastructuur zullen kansen ontketenen, die vandaag moeilijk voorstelbaar zijn, maar weldra transformerend zullen zijn. Telecommunicatiebedrijven zullen een cruciale rol spelen bij het aan het licht brengen van deze vooruitzichten. ”

Focus op obstakels

Veel leidinggevenden lijken voor nu vooral de focus te leggen op obstakels die met de adoptie en implementatie van 5G zijn gemoeid. Zo speelt de voorafgaande investering bij ruim 36 procent van de respondenten een rol, gevolgd door veiligheid (32 procent) en het vinden van medewerkers met kennis en kunde op het gebied van 5G (29 procent). 78 procent van de leidinggevenden denkt werkplekken beter te kunnen beveiligen met behulp van 5G, terwijl een kleine 32 procent zich zorgen maakt over de beveiliging van 5G-netwerken.

Het is dan ook niet zo vreemd dat bijna driekwart (72 procent) van de respondenten aangeeft hulp nodig te hebben bij het in beeld brengen van mogelijkheden en use-cases inzake 5G. In deze scoren telecommunicatiebedrijven dan ook hoog bij leidinggevenden. Ruim 40 procent geeft aan de samenwerking te willen opzoeken op het gebied van deze nieuwe technologie, al zegt 60 procent dat het gebrek aan kennis bij telecommunicatiebedrijven over hun industrie een struikelblok is. Zij zouden niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de uitdagingen waar hun industrie mee kampt, zoals de vraag hoe 5G-technologie toe te passen om te innoveren.

5G-perceptie verschilt per sector

Toch zegt Anders Lindblad, Accenture’s Communications & Media Industry Lead voor Europa, een positieve ontwikkeling te zien op dit gebied: “Ondanks de kenniskloof, is er opwinding onder bedrijfsleiders over de waarde die 5G bedrijven kan bieden. Deze waarde zit momenteel gevangen in de waargenomen risico’s en onzekerheid rond 5G, die kan worden ontsloten door organisaties die de behoeften van klanten begrijpen, obstakels voor adoptie kunnen overwinnen en samenwerking tussen serviceproviders kunnen stimuleren. “

Verdere bevindingen uit het onderzoek zijn onder meer dat de percepties van 5G per bedrijfsvak verschillen. Zo gelooft 53 procent van de respondenten uit de energiesector dat 5G een revolutionaire impact zal hebben op het bereiken van afgelegen en onherbergzame gebieden. Dit in tegenstelling tot 41 procent van de ondervraagden uit alle andere sectoren. 

Uit het onderzoek blijkt dat de overheid het minst bewust is van de impact van 5G. Iets meer dan de helft (59 procent) gelooft dat 5G tien keer sneller is dan het huidige 4G. Bij alle respondenten ligt dit percentage rond de 67 procent. Ook is 66 procent van de leidinggevenden bij de overheid van mening, dat 5G zorgt voor beter beveiligde werkplekken, vergeleken met 78 procent onder alle respondenten.