Belgische cyberpolitie kampt met tekort aan harde schijven

Sypol, de vakbond van de Belgische politie, trekt aan de alarmbel. Verscheidene diensten binnen de federale gerechtelijke politie, waaronder de Federal Computer Crime Unit (de FCCU), kampen met een chronische onderbezetting en een acuut gebrek aan middelen.

De FCCU is de afdeling van de federale politie die zich bezighoudt met cybercriminaliteit. Daar werken momenteel 22 mensen, waarvan er in september nog eens zever vertrekken. Vorige week klaagde Walter Coenraets, hoofd van de FCCU, in een nota aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) dat de goede werking van zijn dienst in het gedrang komt.

Volgens Coenraets zijn er minstens 44 medewerkers nodig om een normale werking te verzekeren. Jambon antwoordde daarop dat de politie niet de geschikte profielen vindt om de gespecialiseerde vacatures in te vullen.

Te weinig harde schijven

Daarnaast is er ook een nijpend tekort aan middelen. “Bij de FCCU hebben ze geen harde schijven. Om een in beslag genomen computer uit te lezen, moet ze eerst een andere harde schijf leegmaken”, zegt Sypol-afgevaardigde Ruddy Callewaert aan persaangentschap Belga.

Naast de FCCU zijn ook de dienst voor corruptiebestrijding, de dienst die zware en georganiseerde financiële criminaliteit bestrijdt en de labo’s onderbemand. Het voorziene kader bedraagt 292 politiemensen, maar dat is voor een derde niet ingevuld. “Vooral de situatie en onderbezetting in de labo’s is zorgwekkend”, waarschuwt Callewaert.

Sypol klaagt de desinteresse aan van de voormalige baas van de federale politie, Caterine De Bolle, die Europol gaat leiden. De politievakbond vraagt de regering dringend om meer mensen en middelen.