Meeste containers kennen een levensduur van 5 minuten of korter

Containers worden almaar vluchtiger. Ruim 54 procent van de containers doen luttele minuten hun werk en verdwijnen vervolgens alweer. De extreem korte levensduur van vijf minuten wordt alleen maar korter.

Dat blijkt uit een nieuw rapport van cloudspecialist Sysdig, waar ZDNet over bericht. “Veel containers hoeven slechts lang genoeg te leven om een ​​functie uit te voeren, om vervolgens te beëindigen wanneer deze is voltooid. Seconden lijken misschien kort, maar voor sommige processen is niet meer tijd nodig. We verwachten dat het aantal containers met een korte levensduur zal toenemen, vooral op serverless platforms, die geschikt zijn voor het uitvoeren van kortstondige taken”, aldus een passage uit het rapport. 

Kortstondige levensduur

Het is bekend dat containers kortstondig zijn, maar volgens de onderzoekers is het wel verrassend dat meer dan de helft van de containers minder dan vijf minuten ‘leven’. Het aantal containers dat 10 seconden of minder leeft, is in een jaar tijd verdubbeld van 11 naar 22 procent. Het aantal containers dat vijf minuten of minder leeft, is zelfs meer dan verdubbeld: van 20 procent in 2018 tot 54 procent dit jaar.

Wanneer je de maximale levensduur vergelijkt, valt meteen op dat containers doorgaans een kortstondig bestaan kennen.

Er is een duidelijke piek zichtbaar voor containers met een maximale levensduur van een week. Het onderzoek correlereert dit met Kubernetes, dat het aantal containerinstances automatisch op en neer schaalt. Het aantal lopende instances per service vermindert tijdens het weekend, als de vraag naar services afneemt. Dat Kubernetes de voorkeursorkestrator is, blijkt uit het feit dat ruim 77 procent van de onderzochte sites hier gebruik van maakt.

Naast een korte levensduur wordt ook de helft van de containerimages binnen een week of minder vervangen. “Voor de meeste, zo niet alle bedrijven, is speed to market van belang. Het maakt verschil bij het handhaven van het concurrentievermogen. Nieuwe code steeds vaker geïmplementeerd, wat op zijn beurt weer nieuwe containerimages betekent. Containers ondersteunen dat wat bedrijven nodig hebben om geweldige ideeën snel om te zetten in realiteit”, aldus de onderzoekers.

Services kennen langer bestaan

Services, gedefinieerd als “functionele softwarecomponenten van applicaties, zoals databasesoftware, load balancers en aangepaste code”, zijn daarentegen wél langer beschikbaar. Het onderzoek laat cijfers zien die relatief ongewijzigd zijn ten opzichte van dezelfde studie van 2018.

“Onderliggend worden containers gestart en gestopt om schaling en andere operaties te ondersteunen, maar applicaties blijven actief”, klinkt de uitleg in het onderzoeksrapport.

Services kennen duidelijk een langer bestaan dan containers.

Agile

“Containers zijn een perfecte aanvulling op de agile-beweging. Ze helpen de ontwikkeling en release van code te versnellen, vaak als gecontaineriseerde microservices. We hebben vastgesteld dat meer dan de helft van de containerimages binnen een week wordt vervangen. Dit weerspiegelt de kortere tijd tussen de code-releases. Ook helpen CI/CD-pipelines ontwikkelteams om hun software-updates sneller te leveren dan ooit tevoren”, besluiten de onderzoekers.