Spreadsheets nog steeds populairder dan analytics-platformen bij management

De meeste leidinggevenden geven de voorkeur aan traditionele tools. Spreadsheets en business intelligence-programma’s winnen het nog steeds van artificiële intelligentie (AI) en geavanceerde analysehulpmiddelen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Deloitte onder 1.048 leidinggevenden. Van de respondenten zegt 62 procent nog steeds te vertrouwen op spreadsheets en 58 procent op business intelligence-programma’s, al dan niet gecombineerd, aldus ZDNet.

“De traditionele werkpaarden van de data-analyse-universe-spreadsheets zijn de meest gebruikte tools. Denk dan aan Microsoft Excel en business intelligence-tools als Microsoft Power BI of IBM Cognos”, constateert Deloitte in zijn rapport. 

AI als belangrijk initiatief

Toch geeft 67 van de respondenten aan gebruik te maken van tenminste één geavanceerde (AI)-tool, zoals SAS, een open source-tool zoals R of een programmeertaal zoals Python. Wel beschouwt zo’n 46 procent van de leidinggevenden AI als belangrijk initiatief voor de komende jaren. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat een kleine 37 procent hun bedrijf relatief volwassen vindt in het gebruik van analyses. De resterende 63 procent is op de hoogte van geavanceerde analysehulpmiddelen, maar mist een technologische infrastructuur als basis. Een verklaring waarom ze nog steeds in silo’s werken of ad hoc-mogelijkheden uitbreiden. 

Ongemakkelijk gevoel

Opvallend is dat 67 procent van de ondervraagde leidinggevenden zich niet op hun gemak voelt bij het openen of gebruiken van gegevens uit hun bestaande tools en bronnen. 64 procent zegt uitsluitend te vertrouwen op gestructureerde gegevens van interne systemen of bronnen. Hieruit worden vervolgens inzichten uit ongestructureerde bronnen geëlimineerd, zoals commentaren op sociale media, productafbeeldingen en audiobestanden van klanten. 

“Het aandeel leidinggevenden dat zich niet op hun gemak voelt bij het openen of gebruiken van gegevens uit hun bestaande tools en bronnen is aanzienlijk. Zelfs bij bedrijven met sterke datagestuurde culturen, waar 37 procent van de respondenten nog steeds ongemak uit. Dat wijst op een belangrijke kans voor bedrijven om meer onderwijs te bieden en de gebruikerservaring te verbeteren. Helemaal als ze willen dat elke werknemer inzichten gebruikt als onderdeel van hun werk”, zegt Thomas Davenport, onderzoeker bij Deloitte. Hij ervaart het als een interessant gegeven, gezien de verandering naar een door analytics gestuurde bedrijfscultuur veelal bovenin de organisatie begint.

Dashboard met holistische kijk

Deloitte ziet hierin dan ook een mogelijkheid voor voorstanders van data-analytics en AI om bedrijfsleiders via opleiding en training te helpen buiten hun comfortzones te treden. Bovendien moeten hulpmiddelen worden uitgebreid om zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevensinzichten te integreren. Ook dient er een enkel hoofdsysteem voor analyses in de hele organisatie geïmplementeerd te worden. “Eén dashboard met een holistische kijk op álle gebieden van het bedrijf maakt het eenvoudig voor werknemers om informatie te presenteren en beslissingen te nemen. Ze kunnen dan op basis van gegevens handelen”, aldus Davenport. 

Bedrijven waar al het personeel is opgeleid in het gebruik van data overtreffen met 88 procent de zakelijke doelstellingen. Voor bedrijven met weinig getrainde werknemers ligt dat percentage rond de 61 procent.

Lees ook: Automobielindustrie maakt steeds vaker gebruik van AI-toepassingen