Shadow IT groeit tijdens pandemie

IT-teams moeten nauwgezetter rekening houden met de wensen van werknemers. Anders loert shadow IT om de hoek, bleek nog maar eens tijdens de coronalockdown.

Wanneer IT-departementen onvoldoende inspelen op de noden van werknemers, dreigen die naar eigen toepassingen te grijpen. Dat zorgde tijdens de lockdown als gevolg van het coronavirus voor een opflakkering van shadow IT, blijkt uit een bevraging van Citrix bij 7.500 werknemers in verschillende Europese landen waaronder onze buurlanden.

Vooral op het vlak van video- en communicatietoepassingen namen werknemers het niet al te nauw met de geldende richtlijnen. Wanneer de juiste tools uitbleven, grepen mensen naar eigen oplossingen. Dat kan gaan van zelf aan de slag gaan met de gratis versie van Zoom tot bedrijfscommunicatie voeren via WhatsApp. Soms werkten ze zelfs via toepassingen die expliciet verboden waren.

Beter begrip

Dat werknemers het heft in eigen handen namen, komt volgens het onderzoek omdat de IT-teams niet of niet snel genoeg inspeelden op de werkelijke noden van de mensen op de werkvloer. Twee op drie ondervraagden is echter hoopvol en denkt dat de verantwoordelijken voor IT de digitale noden van het personeel na de lockdown beter begrijpen.

Het onderzoek wijst nog uit dat de grens tussen de persoonlijke en de werksfeer vervaagd is, wat bijdraagt aan het gebruik van ongeschikte of niet goedgekeurde tools. Het is aan organisaties om die evolutie in de gaten te houden en tijdig in te grijpen, onder andere door geschikte alternatieven aan te reiken.