Unite UX bouwt brug tussen back-end ontwikkelaars en front-end designers

Progress lanceert een raamwerk waarmee het de code van ontwikkelaars en de visie van UX-designers op een efficiënte manier samenbrengt aan de hand van nieuwe tools en plug-ins. Dat moet de samenwerking vereenvoudigen en de ontwikkelingstijd van een toepassing drastisch inkorten.

Op de Progress Next-ontwikkelaarsconferentie in Orlando in Florida pakt Progress uit met de eerste versie van Unite UX. Unite UX is wat de bouwer van tools voor ontwikkelaars een ‘DesignOps’-oplossing noemt. DesignOps alludeert op DevOps: UniteUX moet designers en ontwikkelaars samenbrengen in een efficiëntere workflow waarbij het ontwerp van de front-end van een applicatie meer hand in hand loopt met de bouw van de back-end-code.

Vandaag is die workflow volgens Progress vaak te rommelig. Designers werken met schema’s en screenshots, die ontwikkelaars dan zo goed als mogelijk in functionele code moeten vertalen. Dat gaat gepaard met een ontwikkelingscyclus waarbij een applicatie nodeloos veel over en weer wordt gepingpongd tussen de twee teams, met een tragere time to market tot gevolg.

Vijf peilers

Unite UX moet de brug bouwen tussen de twee disciplines, en wel op vijf manieren. Een eerste belangrijke pilaar is het behoud van bestaande designtools voor het UX-team. Of het nu Adobe XD, Sketch of een totaal andere applicatie is: progress voorziet plugins zodat ze vlot samenwerken met het nieuwe raamwerk.

Vervolgens zet Unite UX in op samenwerking. De tool verbindt ontwikkelaars en UX-designers met elkaar en maakt het eenvoudig voor beide teams om nieuwe aanpassingen en de recentste iteraties van een app te zien. Bovendien kunnen beide teams eenvoudig suggesties aan elkaar geven. Het doel is om het werk van beiden van het begin af aan beter af te stemmen.

Van visueel naar code

Een derde pijler is de optie om visuele designs meteen om te zetten in functionele webapplicaties. Unite UX maakt het mogelijk om eenvoudig data en eigenschappen toe te wijzen aan designcomponenten en de lay-out aan te passen.

Wat die lay-out betreft, heeft Progress de ambitie om meerdere frameworks te ondersteunen. Initieel zit ondersteuning voor zowel Angular als React ingebakken, waarmee je al een heel eind komt. Vue JS en Blazor-ondersteuning staat op het programma, al deelde Progress nog geen datum voor die ondersteuning mee.

Tot slot krijgen ontwikkelaars de mogelijkheid om de cvode achter de frond-end volledig naar hun hand te zetten, en de applicatie zo beter af te stemmen op de operationele node van de organisatie waarvoor ze ontwikkeld wordt.

Barrières wegwerken

Volgens Faris Zweis, SeniorVice Presidenten General Manager voor de Developer Tools-unit van Progress is Unite UX een unieke tool in de markt. “Met Progress Unite UX maken we een einde aan het feit dat verschillende partijen in het ontwikkelingsproces van een app een verschillende taal spreken. Unite UX haalt barrières tussen ontwikkelaars en UX-teams weg, en zorgt ervoor dat wat wordt ontworpen aansluit bji wat wordt ontwikkeld.”

Progress maakt Unite UX nog niet breed beschikbaar, maar lanceert al wel een preview van het framework. Geïnteresseerden kunnen zich online aanmelden voor het testen van die preview.