Google vereenvoudigt verhuis van  grote workloads naar zijn cloud

Google Cloud maakt een nieuwe managed service beschikbaar, genaamd Transfer Service. De dienst helpt bedrijven hun data van lokale systemen naar de cloud te verplaatsen. Het is bedoeld voor grootschalige overdrachten op de schaal van miljarden bestanden en petabytes aan data. 

Transfer Service focust zich op enterprise-klanten, waarbij de insteek is om het voor hen eenvoudiger te maken om workloads naar de cloud te verplaatsen. Dat betekent veelal het verplaatsen van een enorme hoeveelheid aan data, aldus TechCrunch.

De service kan meteen ook als een aanvulling worden gezien op al bestaande, soortgelijke services van Google, waarmee bedrijven data fysiek via FedEx naar datacenters kunnen versturen. Datzelfde geldt voor het automatiseren van datatransfers van SaaS-applicaties naar de BigQuery-service van Google.

Verkorte overdrachtstijd

Het enige wat dient te gebeuren, is het installeren van een agent op de lokale server(s). Vervolgens dienen de mappen geselecteerd te worden die gekopieerd moeten worden en Transfer Service zorgt voor de rest. Klanten kunnen achterover leunen terwijl ze de overdrachtstaken volgen en waar nodig beheren vanuit de Google Cloud-console.

Bovendien valideert Transfer Service de integriteit van de gegevens, terwijl deze naar de cloud worden verplaatst. Fouten worden door de agent automatisch verwerkt en om overdrachtstijden te verkorten, wordt er gebruik gemaakt van zoveel mogelijk beschikbare bandbreedte.

Beeld: Google

VMware-workloads

Afgelopen november maakte Google het bedrijven met de overname van de Amerikaanse start-up CloudSimple ook al eenvoudiger om VMware-workloads van on-premises naar de cloud te verhuizen.

De software van CloudSimple maakt het mogelijk om de vSphere-hypervisor van VMware en andere virtualisatietools op Google Cloud te implementeren. Daardoor kunnen organisaties hun on-premises workloads naar de cloud verhuizen zonder eerst grote architecturale veranderingen uit te moeten voeren.