Accenture lanceert tool om cloudmigratie te simuleren

Accenture lanceert een nieuw platform waarmee bedrijven cloudservices en -architecturen kunnen simuleren om meer gefundeerde beslissingen te maken bij de keuze van leveranciers.

De tool krijgt de naam myNav en steunt op data van meer dan 30.000 cloudmigratieprojecten die Accenture in de voorbije jaren heeft uitgevoerd, zo meldt ZDNet.

Veel bedrijven zijn momenteel bezig met (een deel van) hun activiteiten naar de cloud te migreren. Daarbij kunnen ze kiezen uit verschillende diensten en architecturen (publiek, privaat, hybride, multi-cloud). MyNav kan die keuzes simuleren. Zo kan worden geoptimaliseerd voor kosten, bestaande infrastructuur en gewenste business-uitkomst, voordat een definitieve beslissing wordt genomen.

Eerst wordt de bestaande infrastructuur van de organisatie geëvalueerd. Vervolgens doet de tool met behulp van AI aanbevelingen voor geschikte architecture, op basis van de data en best practices die Accenture uit zijn vele cloudprojecten beschikbaar heeft. Daarna wordt een opgeschaalde simulatie uitgevoerd, om de opties te toetsen aan de business-case en vereisten.

De motivatie achter myNav voor Accenture is duidelijk. Als de simulaties en modellen van myNav goede resultaten leveren, leidt dat automatisch tot meer klanten en meer cloudmigratieprojecten voor de IT-consultant.