Brussel bant uitrol 5G

Wie in Brussel woont en hoopt op 5G, kan die droom best even in de koelkast steken. CDH zal ieder 5G-project blokkeren, wat zowel proefprojecten als een commerciële uitrol onmogelijk maakt.

Brussel heeft de strengste stralingsnormen van het land, en minister van Milieu Céline Fremault (CDH) plant die niet te wijzigingen voor tests met 5G. Dat betekent concreet dat er in Brussel geen plaats is voor 5G. Daarmee lijkt de geschiedenis zich te herhalen: de uitrol van een kwalitatief 4G-netwerk in het hoofdstedelijk gewest liep destijds om gelijkaardige redenen ook al vertraging op.

5G maakt gebruik van zowel bestaande frequenties als nieuwe golflengtes waaronder millimeterwave. Radiogolven met een dergelijke hoge frequentie hebben een grotere capaciteit, maar worden snel geabsorbeerd waardoor hun bereik beperkt is. Dat impliceert dag er voor 5G veel meer antennes nodig zijn dan voor 4G vandaag.

Ongefundeerde twijfel

Doorgaans is dat geen probleem. 5G maakt net als 4G maar ook wifi gebruik van radiogolven. Ondanks herhaaldelijk onderzoek is er geen enkel bewijs voor een eventuele schadelijke invloed op de gezondheid van die golven, maar dat houdt mensen niet tegen om er huiverend tegenover te staan. Brussel heeft een traditie van mee te gaan in die niet wetenschappelijke gestaafde vrees, en op die manier draadloze netwerken aan banden te leggen.

“Ik kan zo’n technologie niet verwelkomen als de stralingsnomen, die de burger moeten beschermen, niet gerespecteerd worden”, zegt Fremault aan Bruzz. “De Brusselaars zijn geen proefkonijnen, waarvan ik de gezondheid met winst kan verkopen. We kunnen niets aan de twijfel overlaten.” Dat er in wetenschappelijke kringen eigenlijk geen twijfel is over de (onbestaande) gezondheidsimpact, en dat rapporten die het tegendeel beweren steevast als onwaar bestempeld worden na peer review, komt niet ter sprake.

Bijna akkoord

Vorig jaar leek het nog dat Brussel net één van de eerste Europese steden met 5G ging zijn. Operatoren wilden daarin investeren, en de regering leek het eens over de versoepeling van de stralingsnormen. Momenteel zijn die beperkt tot 6 volt per meter, maar dat moest omhoog gaan naar 14,5 volt per meter buiten en 9,5 volt per meter binnen. Er was een protocolakkoord maar sindsdien zit het akkoord volgens Bruzz muurvast. Ter vergelijking: de Brusselse normen zijn zo’n 50 keer strenger dan die vooropgesteld door de wetenschappelijke adviesorganisatie ICNIRP en de Europese Unie.

Voorlopig is het standpunt van de Brusselse regering niet zo relevant. Gekibbel tussen de deelstaten en de federale regering over een slecht gefundeerd geldgerelateerd meningsverschil zorgde eerder al voor een uitstel van de veiling van de 5G-frequenties. Zo begint niet alleen Brussel maar heel het land binnenkort (?) met een achterstand aan de uitrol van het mobiele netwerk. Zoals we eerder al aanhaalden is dat voor de consument niet echt een ramp, maar de vertraging heeft wel het potentieel om hoogtechnologische projecten van bedrijven rond bijvoorbeeld IoT of autonome wagens te fnuiken.

Gerelateerd: Staar je niet blind op 5G: waarom het onbeminde Wifi 6 belangrijker is