Internet of Things in België: hoe ziet het netwerklandschap eruit?
Naast 5G kennen telecomboeren vandaag nog een tweede groot strijdperk, dat er enigszins mee verweven is. Het Internet of Things (IoT) is al een hele tijd onderwerp van trendrapporten, maar de grote doorbraak komt er nog aan. De operatoren wachten niet op de komst van 5G en hebben hun geschut ondertussen in stelling gebracht. We maken een stand van zaken op. IDC definieert het Internet of Things als “een netwerk van uniek identificeerbare endpoints (of dingen) die bidirectioneel communiceren zonder menselijke interactie, met behulp van IP-connectiviteit.” In mensentaal: alle mogelijke apparaten en sensoren worden met het internet verbonden om onderling informatie uit te wisselen, zonder dat menselijke tussenkomst nodig is. Dat biedt allerlei voordelen. Door steeds meer fysieke apparaten te verbinden met het internet en de data die ze genereren te verzamelen, krijg je een alsmaar beter virtueel beeld van de werkelijkheid, waardoor je betere beslissingen kan maken. De gegevensuitwisseling tussen apparaten onderling laat bovendien toe om machines automatisch te laten handelen op basis van de data. Bovendien kan historische informatie worden gebruikt om voorspellingen te maken over de toekomst en daar op te anticiperen.  
Aantal verbonden toestellen wereldwijd - IoT Analytics
Bron: IoT Analytics
Volgens IoT Analytics zijn er vandaag wereldwijd zo’n 17 miljard geconnecteerde apparaten in gebruik. Trek je daar het aantal smartphones, tablets en laptops van af, blijven er nog 7 miljard IoT-toestellen over. De markt zit evenwel in een versnelling en zal tegen 2025 verdrievoudigen tot 21,5 miljard IoT-toestellen op een totaal van 34,2 miljard geconnecteerde apparaten. Het Internet of Things neemt de komende jaren dus de bovenhand. Om al die apparaten te kunnen verbinden, moet voldoende netwerkcapaciteit voorhanden zijn. Dat is precies één van de grote beloftes van 5G: voldoende bandbreedte (en een lage latency) om de explosie van het Internet of Things de komende jaren te ondersteunen. 5G is evenwel niet de enige mogelijkheid, en ook niet altijd de meest geschikte. Er zijn vandaag verschillende andere netwerktechnologieën beschikbaar, zoals onderstaand diagram illustreert. Elk met zijn eigen voor- en nadelen. IoT netwerken We lopen in wat volgt doorheen het diagram, gaan dieper in op de verschillende technologieën en kijken in hoeverre ze vandaag door de Belgische operatoren worden aangeboden.