Kiezen is niet verliezen

Wanneer kies je beter voor een geconvergeerde of hypergeconvergeerde oplossing, in plaats van de traditionele infrastructuuraanpak? Kiezen hoeft niet verliezen te zijn, als je weet waar je voor kiest. We onderscheiden een aantal typische gebruiksscenario’s voor (hyper)convergence die de mogelijkheden illustreren.

Consolidatie van het datacenter

We haalden het al even als voordeel aan: hyperconvergence zorgt voor consolidatie in het datacenter. Als antwoord op de almaar uitdijende datacenterinfrastructuur, is het idee om opnieuw te kunnen snoeien in de hardware een aantrekkelijke gedachte.

Eén geconsolideerde infrastructuur leidt tot een optimaal gebruik van de beschikbare middelen en helpt kosten te besparen in beheer, onderhoud en administratie. Uitbreidingen of aanpassingen van het datacenter kunnen bovendien sneller en goedkoper.

Private of hybrid cloud opzetten

Hypergeconvergeerde infrastructuur leent zich perfect tot de uitbouw van een hybride of private cloudomgeving dankzij de blokkenstructuur waaruit het is opgebouwd.

De ‘stapelbare’ nodes maken het bijzonder eenvoudig om de capaciteit uit te breiden of opnieuw in te krimpen afhankelijk van de noden, zonder je zorgen te hoeven maken over hardware-integratie en infrastructuurbeheer.

Werklasten optimaliseren

Doordat de volledige infrastructuur centraal wordt overzien, kan snel worden geschakeld wanneer de werklast van applicaties verschuift. Reken- en opslagcapaciteit kan op vraag worden herverdeeld tussen applicaties, maar ook tussen clusters. De middelen die voorhanden zijn kunnen op elk moment op de meest optimale manier worden ingezet.

VDI ondersteunen

De mogelijkheid om werklasten te ondersteunen is ook erg dankbaar voor bedrijven die werken met een Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Daarbij is de pc van een werknemer gevirtualiseerd en dient de hardware louter als een terminal. De software draait ergens anders in een virtual machine. Een VDI-aanpak is niet in elke situatie ideaal, maar kan wel helpen om hardware- en onderhoudskosten te verlagen en systemen beter te beschermen tegen malware.

Veiligstellen van data

In een (hyper)geconvergeerde infrastructuur kunnen back-up- en herstelfuncties van de opslagsystemen centraal worden beheerd. Dat zorg voor een consistente toepassing van het back-upbeleid. Het centrale beheer vereenvoudigt onder meer ook dataretentie en het naleven van bepaalde locatieverplichtingen. Gegevens kunnen bovendien eenvoudig worden gededupliceerd, wat zorgt voor een efficiënter gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit.